• Recenzja: Pięć wcieleń Joachima Gaucka Norbert Robers, Joachim Gauck, Vom Pastor zum Präsidenten. Die Biographie, München 2012, ss. 240

Recenzja: Pięć wcieleń Joachima Gaucka Norbert Robers, Joachim Gauck, Vom Pastor zum Präsidenten. Die Biographie, München 2012, ss. 240

Katarzyna Gelles
Google Scholar Katarzyna Gelles
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.