• Recenzja: Trzecia Rzesza we współczesnym kinie niemieckim Joanna Trajman, Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec, Wrocław 2014, ss. 564

Recenzja: Trzecia Rzesza we współczesnym kinie niemieckim Joanna Trajman, Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec, Wrocław 2014, ss. 564

Katarzyna Gelles
Google Scholar Katarzyna Gelles
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.