• Recenzja: Towarzysz Erich Jan Lorenzen, Erich Honecker. Biografia polityczna, przeł. Anna Wziątek, Wrocław 2014, ss. 216

Recenzja: Towarzysz Erich Jan Lorenzen, Erich Honecker. Biografia polityczna, przeł. Anna Wziątek, Wrocław 2014, ss. 216

Katarzyna Gelles
Google Scholar Katarzyna Gelles
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.