• ŚLĄSCY ŻYDZI — NOWE SPOJRZENIE NA HISTORIĘ ANDREAS BRÄMER, ARNO HERZIG, KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ WYD., JÜDISCHES LEBEN ZWISCHEN OST UND WEST. NEUE BEITRÄGE ZUR JÜDISCHEN GESCHICHTE IN SCHLESIEN, GÖTTINGEN 2014, SS. 638

ŚLĄSCY ŻYDZI — NOWE SPOJRZENIE NA HISTORIĘ ANDREAS BRÄMER, ARNO HERZIG, KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ WYD., JÜDISCHES LEBEN ZWISCHEN OST UND WEST. NEUE BEITRÄGE ZUR JÜDISCHEN GESCHICHTE IN SCHLESIEN, GÖTTINGEN 2014, SS. 638

Agnieszka Jankowska
Google Scholar Agnieszka Jankowska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.