• Ursula von der Leyen — konserwatywna rewolucjonistka

Ursula von der Leyen — konserwatywna rewolucjonistka

Joanna Trajman
Google Scholar Joanna Trajman
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.