RECENZJE I OMÓWIENIA [183]

Tom 25 (2017)

Sanacja Niemiec Frederick Taylor, „ Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec”, przeł. [z ang.] Hanna Pustuła-Lewicka, Wołowiec 2016, ss. 461

Strony: 174 - 176