• Ocalić elitę Herbert Lackner, Die Flucht der Dichter und Denker. Wie Europas Künstler und Wissenschaftler den Nazis entkamen, Wien 2017, ss. 204

Ocalić elitę Herbert Lackner, Die Flucht der Dichter und Denker. Wie Europas Künstler und Wissenschaftler den Nazis entkamen, Wien 2017, ss. 204

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-252X.26.11
Agnieszka Jankowska
Google Scholar Agnieszka Jankowska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.