• Wschodnioniemieccy adwokaci w „złotej klatce” Christian Booß, Im goldenen Käfi g. Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant — die DDR-Anwälte im politischen Prozess, Göttingen 2017, ss. 813

Wschodnioniemieccy adwokaci w „złotej klatce” Christian Booß, Im goldenen Käfi g. Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant — die DDR-Anwälte im politischen Prozess, Göttingen 2017, ss. 813

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-252X.26.20
Krzysztof Jagiełło
Google Scholar Krzysztof Jagiełło
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.