• Dobra prognoza dla Austrii Heinz Fischer, Christof Leitl, Österreich für Optimisten. Mit einem Interview von Herbert Lackner, Salzburg-München 2017, ss. 142

Dobra prognoza dla Austrii Heinz Fischer, Christof Leitl, Österreich für Optimisten. Mit einem Interview von Herbert Lackner, Salzburg-München 2017, ss. 142

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-252X.26.24
Katarzyna Gelles
Google Scholar Katarzyna Gelles
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.