• Hrabia Kessler i jego dzienniki Harry hr. Kessler, „Moja polska misja. Z Dziennika 1918”, wybór i oprac. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Poznań 2018, ss. 152

Hrabia Kessler i jego dzienniki Harry hr. Kessler, „Moja polska misja. Z Dziennika 1918”, wybór i oprac. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Poznań 2018, ss. 152

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-252X.27.9
Jakub Wieszczak
Google Scholar Jakub Wieszczak
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.