RECENZJE I OMÓWIENIA [183]

Tom 27 (2019)

Hrabia Kessler i jego dzienniki Harry hr. Kessler, „Moja polska misja. Z Dziennika 1918”, wybór i oprac. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Poznań 2018, ss. 152

Strony: 115 - 117