RECENZJE I OMÓWIENIA [183]

Tom 27 (2019)

Stenotypistka Goebbelsa Brunhilde Pomsel, Thore D. Hansen, „Niemieckie życie. Byłam sekretarką Goebbelsa”, przeł. [z niem.] Ewa Ziegler-Brodnicka, Warszawa 2018, ss. 224

Joanna Karpińska-Olszewska
https://orcid.org/0000-0002-8912-3095

Strony: 120 - 122