RECENZJE I OMÓWIENIA [183]

Tom 27 (2019)

Kamieniami w okna Hitlera. Audycje Thomasa Manna Thomas Mann, „Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945”, przeł. [z niem.] Małgorzata Łukasiewicz, Wrocław 2018, ss. 229

Strony: 130 - 132