• Wschodnioniemiecki strach przed rewolucją Filip Gańczak, „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”, Warszawa 2017, ss. 280

Wschodnioniemiecki strach przed rewolucją Filip Gańczak, „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”, Warszawa 2017, ss. 280

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-252X.27.17
Krzysztof Jagiełło
Google Scholar Krzysztof Jagiełło
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.