RECENZJE I OMÓWIENIA [183]

Tom 27 (2019)

Wschodnioniemiecki strach przed rewolucją Filip Gańczak, „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”, Warszawa 2017, ss. 280

Strony: 134 - 136