Artykuły:
PRL OD WRZEŚNIA 1980 DO GRUDNIA 1981 ROKU W OCENIE STASI
Niemcoznawstwo, 16, 2008, Strony 185 - 202
Recenzja: SPOJRZENIE NA HISTORIĘ STASI
Niemcoznawstwo, 16, 2008, Strony 304 - 305
FUNKCJA STASI W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ
Niemcoznawstwo, 17, 2009, Strony 221 - 237
Recenzja: WYWIAD NA RZECZ PRZECIWNIKA IDEOLOGICZNEGO
Niemcoznawstwo, 17, 2009, Strony 326 - 327
Recenzja: KRONIKA MORDERSTWA KSIĘDZA POPIEŁUSZKI
Niemcoznawstwo, 18, 2010, Strony 282 - 283
BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE
Niemcoznawstwo, 18, 2010, Strony 296 - 297
Duszpasterstwo polskie a Polonia w Berlinie 1945–1990
Niemcoznawstwo, 19, 2011, Strony 11 - 24
Recenzja: Współpraca ,,bratnich” służb Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, Jens Gieseke red., Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Göttingen 2009, ss. 583
Niemcoznawstwo, 19, 2011, Strony 206 - 207
Recenzja: Refleksja nad historią Stasi Jens Gieseke, Die Stasi 1945–1990, München 2011, ss. 359
Niemcoznawstwo, 20, 2012, Strony 198 - 199
Recenzja: Niebezpieczny spadek po dyktaturze SED Uwe Müller, Grit Hartmann, Stasi. Zmowa niepamięci, przeł. Ewa Stefańska, Poznań 2012, ss. 357
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 148 - 150
Recenzja: Dorastanie pod państwowym nadzorem Ruth Hoffmann, Stasi-Kinder: Aufwachsen im Überwachungsstaat, Berlin 2012, ss. 320
Niemcoznawstwo, 22, 2014, Strony 188 - 189
WSPOMNIENIA PREZYDENTA RFN JOACHIM GAUCK WE WSPÓŁPRACY Z HELGĄ HIRSCH, WSPOMNIENIA. ZIMA LATEM — WIOSNA JESIENIĄ, PRZEŁ. BARBARA OSTROWSKA, WARSZAWA 2014, SS. 360
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 167 - 168
SPRAWOZDANIE: BERLIŃSKIE ECHA 70. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 188 - 189
Wolontariusze u prezydenta RFN
Niemcoznawstwo, 24, 2016, Strony 192 - 193
Zimnowojenna stolica służb wywiadowczych Bernd von Kostka, Sven Felix Kellerhoff, „Hauptstadt der Spione: Geheimdienste in Berlin im Kalten Krieg”, Berlin 2016, ss. 324
Niemcoznawstwo, 25, 2017, Strony 176 - 177
Berlińskie obchody dwudziestopięciolecia polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego
Niemcoznawstwo, 25, 2017, Strony 192 - 194
Wschodnioniemieccy adwokaci w „złotej klatce” Christian Booß, Im goldenen Käfi g. Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant — die DDR-Anwälte im politischen Prozess, Göttingen 2017, ss. 813
Niemcoznawstwo, 26, 2018, Strony 153 - 155
Obywatele NRD pod nadzorem Stasi w 1968 roku „Die DDR im Blick der Stasi 1968. Die geheimen Berichte an die SED-Führung”, oprac. Bernd Florath, Göttingen 2018, ss. 320
Niemcoznawstwo, 27, 2019, Strony 132 - 134
Wschodnioniemiecki strach przed rewolucją Filip Gańczak, „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”, Warszawa 2017, ss. 280
Niemcoznawstwo, 27, 2019, Strony 134 - 136