Artykuły:
Recenzja: PÓŁ WIEKU WYTWÓRNI FILMOWEJ DEFA
Niemcoznawstwo, 16, 2008, Strony 300 - 302
Recenzja: NRD NA TAŚMIE FILMOWEJ
Niemcoznawstwo, 16, 2008, Strony 302 - 304
Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315
Niemcoznawstwo, 20, 2012, Strony 192 - 194
Recenzja: PRL i NRD bez oparów absurdu Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005, ss. 304; Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945– 1989, Warszawa 2010, ss. 242; Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2010, ss. 150
Niemcoznawstwo, 20, 2012, Strony 194 - 198
Recenzja: W starym kinie Siegfried Kracauer, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, przeł. Eugenia Skrzywanowa i Wanda Wertenstein, wyd. II, Gdańsk 2009, ss. 373, il.; Lotte H. Eisner, Ekran demoniczny, przeł. Konrad Eberhardt, wyd. II, Gdańsk 2011, ss. 224, il.; Bogusław Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy, wyd. II, Gdańsk 2011, ss. 468
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 126 - 128
Recenzja: Filmy, które łączą i dzielą Konrad Klejsa, Schamma Schahadat red., Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften, „Marburger Schriften zur Medienforschung” 17, Marburg 2011, ss. 270
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 141 - 143