Artykuły:
Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w świetle prasy polskiej
Niemcoznawstwo, 20, 2012, Strony 139 - 152
Pozycja Niemieckiego Związku Olimpijskiego w systemie zarządzania sportem w Niemczech
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 59 - 73
Recenzja: Sukces, który przerodził się w klęskę David Clay Large, Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games, San Francisco 2012, ss. 372
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 139 - 141
Die Welt zu Gast bei Freunden. Czy tylko gościnność?
Niemcoznawstwo, 22, 2014, Strony 81 - 96
Recenzja: Systemowi kibice czy stadionowi rewolucjoniści Dariusz Wojtaszyn, Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD — studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013, ss. 532
Niemcoznawstwo, 22, 2014, Strony 186 - 187
Recenzja: Krytyczne spojrzenie na austriacki wymiar sportu Wilhelm Lilge, Gerd Millmann, Sportland Österreich?: Athleten — Abzocker — Allianzen, Graz 2013, ss. 203
Niemcoznawstwo, 22, 2014, Strony 191 - 192
WALKA Z DOPINGIEM W DZIAŁANIACH ORGANIZACJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ NIEMIECKIEGO SPORTU PO 1990 ROKU
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 45 - 64
O HISTORII NIEMIECKIEJ PIŁKI NOŻNEJ ULRICH HESSE, TOR! HISTORIA NIEMIECKIEJ PIŁKI NOŻNEJ, OTWOCK 2014, SS. 368
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 170 - 172
SPRAWOZDANIE: WYMIANA POLSKO-NIEMIECKO-SŁOWACKICH DOŚWIADCZEŃ NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 186 - 188
Finansowanie sportu w niemczech po 1990 roku
Niemcoznawstwo, 24, 2016, Strony 91 - 111
Żydowskie kluby sportowe w Trzeciej Rzeszy
Niemcoznawstwo, 24, 2016, Strony 153 - 155
Nieznane fakty sportowych sukcesów RFN
Niemcoznawstwo, 24, 2016, Strony 160 - 162
Nowoczesne formy kształcenia na uniwersytecie w Lipsku
Niemcoznawstwo, 24, 2016, Strony 191 - 192
Wybrane problemy sportu w dyskursie politycznym Niemiec u progu XXI wieku
Niemcoznawstwo, 25, 2017, Strony 93 - 110
Historia Bundesligi z perspektywy piłkarza Ronald Reng, Bundesliga. Niezwykła opowieść o niemieckim futbolu, przeł. [z niem.] Michał Jeziorny, Tomasz Urban, Kraków 2017, ss. 424
Niemcoznawstwo, 26, 2018, Strony 155 - 157