Artykuły:
MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA NOWEGO PODZIAŁU OBSZARU NIEMIEC W ŚWIETLE USTAWY ZASADNICZEJ
Niemcoznawstwo, 16, 2008, Strony 97 - 109
Pobierz artykuł PDF
SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE W NIEMCZECH W OPINII PRZEDSTAWICIELI NIEMIECKICH PARTII POLITYCZNYCH
Niemcoznawstwo, 16, 2008, Strony 133 - 155
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: W MROKACH DAWNEGO WROCŁAWIA
Niemcoznawstwo, 16, 2008, Strony 310 - 311
POWSTANIE DWÓCH PAŃSTW NIEMIECKICH W ŚWIETLE „TRYBUNY LUDU”
Niemcoznawstwo, 17, 2009, Strony 239 - 256
Pobierz artykuł PDF
ROLA NIEMIEC W STRUKTURACH EUROATLANTYCKICH
Niemcoznawstwo, 17, 2009, Strony 331 - 335
PROFESOR HELMUT WAGNER GOŚCIEM ZAKŁADU BADAŃ NIEMCOZNAWCZYCH
Niemcoznawstwo, 17, 2009, Strony 344 - 345
WYKŁADY PROFESORA ANDRÉ KAISERA WE WROCŁAWIU
Niemcoznawstwo, 17, 2009, Strony 345 - 346
PROBLEM ZJEDNOCZENIA NIEMIEC W PRZEMÓWIENIACH KANCLERZA FEDERALNEGO KONRADA ADENAUERA
Niemcoznawstwo, 18, 2010, Strony 171 - 189
Pobierz artykuł PDF
WROCŁAWSKI ZJAZD NIEMCOZNAWCÓW
Niemcoznawstwo, 18, 2010, Strony 302 - 305
Projekt fuzji Berlina i Brandemburgii
Niemcoznawstwo, 19, 2011, Strony 91 - 103
Pobierz artykuł PDF
Z wizytą w sercu zjednoczonej Europy
Niemcoznawstwo, 19, 2011, Strony 229 - 233
Afera Uwe Barschela
Niemcoznawstwo, 20, 2012, Strony 47 - 62
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: O drodze ku normalności Joachim Trenkner, Paulina Gulińska-Jurgiel, Niemieckie lustro, przeł. Anna Szyba, Warszawa 2011, ss. 204
Niemcoznawstwo, 20, 2012, Strony 201 - 202
Pobierz artykuł PDF
Z Ebingen do Bonn. Kanclerz Kurt Georg Kiesinger i jego droga do władzy
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 11 - 29
Pobierz artykuł PDF
Słowo o reorganizacji terytorialnej w NRD
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 159 - 161
Pobierz artykuł PDF
Saksonia bliżej Dolnego Śląska
Niemcoznawstwo, 21, 2013, Strony 162 - 162
Federalizm jako zasada organizacji państwa w ujęciu niemieckiej myśli politologicznej
Niemcoznawstwo, 22, 2014, Strony 37 - 52
Pobierz artykuł PDF
Możliwości udziału niemieckich landów w sprawach Unii Europejskiej
Niemcoznawstwo, 13, 2004, Strony 109 - 124
Pobierz artykuł PDF
Bawarsko-czeskie stosunki regionalne na przełomie XX i XXI wieku
Niemcoznawstwo, 14, 2006, Strony 59 - 86
Pobierz artykuł PDF
Analiza koncepcji "Europy twardego rdzenia"
Niemcoznawstwo, 11, 2002, Strony 231 - 243
Pobierz artykuł PDF
CZY NIEMCY POTRZEBUJĄ REORGANIZACJI SWOICH LANDÓW?
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 65 - 78
PAŃSTWA NIEMIECKIE PRZED ZJEDNOCZENIEM: MIĘDZY KRYZYSEM A KOMPROMISEM JANUSZ SAWCZUK, VERTRAGSGEMEINSCHAFT 1989/1990. WZLOT I UPADEK IDEI KONFEDERACJI DWU PAŃSTW NIEMIECKICH, POZNAŃ 2013, SS. 196
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 169 - 170
SPRAWOZDANIE: MUR BERLIŃSKI DAWNIEJ I DZIŚ
Niemcoznawstwo, 23, 2015, Strony 191 - 192
Kurs na niemiecką jedność
Niemcoznawstwo, 24, 2016, Strony 162 - 164
Organizacje międzynarodowe w Wiedniu — spojrzenie z zewnątrz
Niemcoznawstwo, 24, 2016, Strony 194 - 197
Droga do kariery politycznej. Zarys problemu na przykładzie kilku niemieckich ministrów federalnych
Niemcoznawstwo, 25, 2017, Strony 59 - 76
Siła i słabość rosyjsko-niemieckich sojuszy Arkadiusz Stempin, Sojusznicy. „Od Fryderyka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina”, Warszawa 2016, ss. 517
Niemcoznawstwo, 25, 2017, Strony 183 - 184
O konfrontowaniu się Niemiec z „demonami przeszłości”
Niemcoznawstwo, 25, 2017, Strony 198 - 199
Mentorzy a kariera polityczna. Przykłady z historii Niemiec przed i powojennych
Niemcoznawstwo, 26, 2018, Strony 13 - 28
Niemcy w trybach wojennej machiny Nicholas Stargardt, Wojna Niemców. Naród pod bronią 1939–1945, przeł. [z ang.] Tomasz Fiedorek, Poznań 2017, ss. 855
Niemcoznawstwo, 26, 2018, Strony 145 - 147
Polsko-niemieckie dyskusje o Europie
Niemcoznawstwo, 26, 2018, Strony 171 - 173
Niemcy z perspektywy polskiej nauki
Niemcoznawstwo, 26, 2018, Strony 178 - 182
Zjawisko permanentnego stresu politycznego na przykładzie kalendarza wyborczego w Niemczech w 2017 roku
Niemcoznawstwo, 27, 2019, Strony 79 - 95
Subsydiarna Unia Europejska versus monstrualne państwo Helmut Wagner, „Moja Europa: konstrukcja i przyszłość Unii Europejskiej jako unikatu politycznego”, przeł. [z niem.] Winfried Lipscher, Warszawa 2018, ss. 160
Niemcoznawstwo, 27, 2019, Strony 138 - 140
Wybory krajowe w Bawarii w 2018 roku
Niemcoznawstwo, 27, 2019, Strony 151 - 153