Wróć do szczegółów artykułu Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część I art. 144 k.k.w.–art. 145 k.k.w.
Pobierz