Artykuły:
Pozbawienie wolności w celu zbadania stanu psychicznego w prawie polskim
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 11-20
Pobierz artykuł PDF