Artykuły:
Poszukiwania skarbów czy poszukiwania zabytków? Między legendą a rzeczywistością
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 99 - 112
Pobierz artykuł PDF
Próba oceny nowych rozwiązań w zakresie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 51, 2019, Strony 103 - 122
Pobierz artykuł PDF
Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 355 - 368
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Krytycznie o niektórych metodach prowadzenia poszukiwań ukrytych zwłok
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 101-118
Pobierz artykuł PDF
Oględziny zwłok zakopanych i oględziny miejsca ujawnienia zwłok w przypadku podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci — propozycja organizacji czynności procesowych. Studium przypadku
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 119-133
Pobierz artykuł PDF
Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu — uwagi wstępne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 83-97
Pobierz artykuł PDF
Ochrona prawna grobów wojennych – uwagi „de lege lata” postulaty „de lege ferenda”
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 53-70
Pobierz artykuł PDF