Artykuły:
Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 9 - 32
Pobierz artykuł PDF
Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych refleksje na tle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28 listopada 2014 roku
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 141 - 155
Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy
Przegląd Prawa i Administracji, 112, 2018, Strony 141 - 152
Pobierz artykuł PDF
Handwriting examinations in Poland
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 45, 2017, Strony 37 - 51
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag dotyczących akcesoryjności zastawu rejestrowego po wejściu w życie ustawy z 5 września 2008 roku
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 299 - 311
Pobierz artykuł PDF
Gotowość do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w kontekście sytuacji psychologicznej osoby pokrzywdzonej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 83-103
Pobierz artykuł PDF
Zamiast wstępu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 9-9
Pobierz artykuł PDF
O powołaniu naszych czasów do naprawy ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 37-49
Pobierz artykuł PDF
Chosen problems in forensic examining of signatures placed on paintings
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 83-94
Pobierz artykuł PDF