Artykuły:
Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej za przestępstwa w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 289 - 306
Pobierz artykuł PDF
Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych na tle przepisów kodeksowych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 11 - 34
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu odpowiedzialnego albo jednostki organizacyjnej takiego podmiotu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 89 - 108
Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 215 - 231
Pobierz artykuł PDF
Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 13 - 24
Pobierz artykuł PDF
Review of the book edited by W. Pływaczewski, Counteracting Pathologies on Financial Markets. From Economic Education to Penal Measures Warszawa 2015, pp. 395
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 169 - 174
Pobierz artykuł PDF
Selected issues of penalisation in penal economic law. Remarks on the crimes against economic circulation Chapter XXXVI of Criminal Code
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 77 - 93
Pobierz artykuł PDF
Shadow banking a prawo karne gospodarcze
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 109 - 122
Pobierz artykuł PDF
Remarks on codex crimes of capital fraud art. 311 CC in the background of neighbouring countries
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 41 - 52
Pobierz artykuł PDF
Kryminalizacja pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie karnym gospodarczym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, Strony 147 - 167
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwa gospodarcze z Kodeksu spółek handlowych w świetle danych statystycznych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, 2019, Strony 47 - 69
Pobierz artykuł PDF
Split payment and criminal fiscal law
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, 2019, Strony 233 - 243
Pobierz artykuł PDF
Kryminalizacja finansowania terroryzmu w świetle przepisu art. 165a kodeksu karnego. Część 1
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 417-425
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki przestępczości przedsiębiorstw w prawie karnym gospodarczym. Uwagi o systemie sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 25-47
Pobierz artykuł PDF
Kryminalizacja finansowania terroryzmu w świetle przepisu art. 165a kodeksu karnego. Część 2
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 161-171
Pobierz artykuł PDF