Artykuły:
Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 245 - 259
Pobierz artykuł PDF
W obronie prokuratur apelacyjnych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 187 - 193
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 175 - 187
Pobierz artykuł PDF
Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. Podstawowe zasady, zakres i zastosowanie przedmiotowych reguł
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 229 - 234
Pobierz artykuł PDF
Zmiany w modelu funkcjonowania prokuratury w Polsce
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 207 - 213
Pobierz artykuł PDF
Wymagania w zakresie stażów prokuratorskich w świetle art.14a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 285 - 292
Pobierz artykuł PDF
Standard ochrony prawa do wolności i osobistego bezpieczeństwa przy zajęciu rzeczy oraz przeszukaniu osób i pomieszczeń w praktyce prokuratorskiej z polskiej perspektywy
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 115 - 131
Pobierz artykuł PDF
Obsadzanie stanowisk prokuratorskich w drodze konkursu w trybie art. 14b ustawy o prokuraturze
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 291 - 304
Pobierz artykuł PDF
Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 207 - 220
Pobierz artykuł PDF
Instytucja odroczonego warunkowego zwolnienia skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym art. 164 § 2 k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, Strony 69 - 82
Pobierz artykuł PDF
Artykuł 59a k.k. — sukces czy porażka ustawodawcy
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 2018, Strony 29 - 38
Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zwolnienie skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.)
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 83-99
Pobierz artykuł PDF