Artykuły:
Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 159 - 179
Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji k.k. i k.k.w. — z perspektywy zadań kuratora sądowego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 123 - 138
Pobierz artykuł PDF
Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 71 - 89
Pobierz artykuł PDF
Postive criminological forecast as a material contition for parole in Polish penal law
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 125 - 139
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 2018, Strony 39 - 66
Pobierz artykuł PDF
Przebieg prac nad przygotowaniem projektów kodyfikacji karnej z 1997 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektu kodeksu karnego wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 13-43
Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie kary ograniczenia wolności przez zawodowego kuratora sądowego — ewolucja czy rewolucja? Rozważania w świetle 20 lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 183-200
Pobierz artykuł PDF
Środki wolnościowe w systemie readaptacji społecznej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 115-134
Pobierz artykuł PDF