Artykuły:
Wpływ osobowości sprawcy na ocenę podstaw i zakresu odpowiedzialności karnej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 45 - 61
Pobierz artykuł PDF