Artykuły:
Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 83 - 95
Pobierz artykuł PDF