Artykuły:
Znaczenie opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu w sprawach z ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 89 - 97
Pobierz artykuł PDF
Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 199 - 214
Pobierz artykuł PDF
Zawieszenie postępowania karnego wobec osoby uzależnionej od środków odurzających według ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 103 - 113
Pobierz artykuł PDF
Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 73 - 85
Pobierz artykuł PDF
Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 73 - 88
Pobierz artykuł PDF
Zasądzenie odszkodowania z  urzędu w  procesie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 73 - 88
Pobierz artykuł PDF
O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 441 - 449
Pobierz artykuł PDF
Remarks against selected solutions implemented by the amendment to the Penal Code of 20 February 2015
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 65 - 75
Pobierz artykuł PDF
Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 29 - 40
Pobierz artykuł PDF
An obligation to remedy damage in connection with an early release on licence
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 55 - 66
Pobierz artykuł PDF
Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, Strony 131 - 146
Pobierz artykuł PDF
A few remarks on state compensation to victims of crime
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 52, 2019, Strony 107 - 118
Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 191-202
Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat uwarunkowań polityki karnej realizowanej przez sądy na przykładzie stosowania art. 178a § 2 k.k. i art. 62–62a ustawy z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 13-31
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja polskiego systemu wykroczeń — przez autorytaryzm do demokracji. Część 1
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 133-158
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja polskiego systemu wykroczeń — przez autorytaryzm do demokracji. Część 2
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 263-287
Pobierz artykuł PDF
Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń — uwagi „de lege ferenda”. Część pierwsza
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 75-87
Pobierz artykuł PDF