Artykuły:
Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 131 - 157
Pobierz artykuł PDF
Kara ograniczenia wolności w systemie środków reakcji karnej. Rozważania aksjologiczne i polityczno-kryminalne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 2016, Strony 79 - 99
Pobierz artykuł PDF