Artykuły:
Wybrane aspekty zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego jako środek probacyjny
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 551 - 561
Pobierz artykuł PDF
Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 277 - 287
Pobierz artykuł PDF
O propozycji warunkowego zawieszenia wykonania zakazu prowadzenia pojazdów
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 91 - 100
Pobierz artykuł PDF
W sprawie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 219 - 237
Pobierz artykuł PDF
Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 107 - 116
Pobierz artykuł PDF
O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem Warszawa 2010
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 32, 2014, Strony 143 - 158
Pobierz artykuł PDF
Some remarks on the absolute discontinuance of proceedings against offenders with small amounts of narcotics or psychotropic substances for personal use
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 57 - 67
Pobierz artykuł PDF
Distinction criteria for fiscal torts
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 25 - 40
Pobierz artykuł PDF
Rethinking the legal nature of an obligation to remedy damage
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, 2019, Strony 33 - 45
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 177-190
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja polskiego systemu wykroczeń — przez autorytaryzm do demokracji. Część 1
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 133-158
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja polskiego systemu wykroczeń — przez autorytaryzm do demokracji. Część 2
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 263-287
Pobierz artykuł PDF
Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń — uwagi „de lege ferenda”. Część pierwsza
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 75-87
Pobierz artykuł PDF