Artykuły:
Z rozważań o chuligańskim charakterze zachowań przestępnych w ujęciu polskiego prawa karnego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 215 - 234
Pobierz artykuł PDF
Szczególna odpowiedzialność karna za przestępstwo ciągłe w świetle propozycji zmian dotyczących ustawowego i sądowego wymiaru kary w projekcie nowelizacji kodeksu karnego z 25 stycznia 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 41 - 58
Pobierz artykuł PDF
Nadzwyczajny wymiar kary – kilka uwag i kontrowersji
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 109 - 126
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 101 - 119
Pobierz artykuł PDF
O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 45 - 72
Pobierz artykuł PDF
O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część II
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 45 - 54
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 13 - 35
Pobierz artykuł PDF
Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 11 - 27
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tle  ustawowych  znamion  art.  151  k.k.   Część  I
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, Strony 13 - 26
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część II
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 25 - 36
Pobierz artykuł PDF
Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 39 - 70
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o konstrukcji i konsekwencjach ciągu przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 233 - 253
Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część I
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, 2016, Strony 33 - 53
Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część II
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 13 - 28
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część I
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, Strony 31 - 46
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część II
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 2018, Strony 13 - 27
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki prawnokarnej oceny zbiegnięcia sprawcy z miejsca przestępstwa drogowego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, 2019, Strony 13 - 31
Pobierz artykuł PDF
Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 109-124
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 271-292
Pobierz artykuł PDF
Niektóre konsekwencje i niekonsekwencje zmian w zakresie ochrony życia i zdrowia w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 185-204
Pobierz artykuł PDF
Polityczne konteksty genezy przestępstwa o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 213-232
Pobierz artykuł PDF