Artykuły:
Podstawowe założenia metody graficzno-porównawczej stosowanej w ramach badań pismoznawczych w Polsce
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 141 - 154
Pobierz artykuł PDF
Functionalities of the right and left hand in the context of handwriting expert opinion
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 143 - 154
Pobierz artykuł PDF
Using graphic productions for identification purposes, and psychological and pedagogical diagnosis
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 117 - 129
Pobierz artykuł PDF
The quality of contemporary records made by handwriting. Comparative analysis over the period of nineteen years
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 115 - 126
Pobierz artykuł PDF
Prawno-kryminalistyczna problematyka przesłuchania małoletniego w procedurach prawnych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 2018, Strony 159 - 179
Pobierz artykuł PDF
Świadomość znaczenia wiedzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 265-270
Pobierz artykuł PDF
Evaluation of the Polish opinion-giving model applied by court experts specialising in examination of written documents. Tendencies for changes
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 151-162
Pobierz artykuł PDF