Artykuły:
Wybrane podstawy prawne ochrony informacji niejawnych
Przegląd Prawa i Administracji, 91, 2012, Strony 71 - 91
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, 115, 2018, Strony 163 - 174
Pobierz artykuł PDF
Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie obowiązków wynikających z pozwolenia na broń palną
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, 2019, Strony 211 - 231
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność podmiotów administrujących za martwą zwierzynę
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 515-528
Pobierz artykuł PDF