Rondalska, D. (2020). Indywidualizacja a system w postępowaniu penitencjarnym w świetle kodeksu karnego wykonawczego . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 54, 223–238. https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.10