Kalisz, T., & Kwieciński, A. (2020). Słowo wstępne. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 55, 9–10. https://doi.org/10.19195/2084-5065.55.1