Szczygieł, M. (2021). Kompetencje rodzicielskie w kontekście odbywania kary pozbawienia wolności. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 58, 61–79. https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.2.5