Kalisz, T. (2022). Słowo wstępne. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 61, 9–10. https://doi.org/10.19195/2084-5065.61.1