Helios, J., & Jedlecki, M. (2022). Problem winy umyślnej przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 62, 11–23. https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.2