Major, E. (2022). Teoretyczne i praktyczne implikacje pobytu osadzonych w wieku senioralnym w jednostkach penitencjarnych. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 62, 49–70. https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.4