Cieśla , R. (2023). Foreword. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 64, 7–8. https://doi.org/10.19195/2084-5065.64.1