Płońska, A. (2024). Umorzenie postępowania wykonawczego w sprawach o wykroczenia. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 67, 105–118. https://doi.org/10.19195/2084-5065.67.7