Bogunia, L. (2009). Słowo wstępne. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 7–8. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/7874