Kowalski, S. (2009). Łączenie kar w wyroku łącznym przy „przedzieleniu” ciągu przestępstw wyrokiem wydanym w odrębnym postępowaniu . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 11–32. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/7875