Myrna, B., & Kaucz, A. (2009). Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 175–187. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/7884