Tosik, A. (2009). Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 189–200. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/7885