Kalisz, T. (2009). Skargi, wnioski i prośby zgłaszane przez skazanych w toku postępowania wykonawczego . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 213–228. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/7904