Myrna, B. (2012). Wymagania w zakresie stażów prokuratorskich w świetle art.14a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 285–292. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/7942