Kwieciński, A. (2014). Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część II art. 146 k.k.w.–art. 149 k.k.w. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 191–206. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/7995