Góralski, P. (2014). Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w  ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 53–69. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8006