Kalisz, T. (2015). Słowo wstępne. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, 9–10. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8024