Szczygieł, G. B. (2015). Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, 41–70. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8026